Cenník

K svojim klientom pristupujeme individuálne, každá firma má svoje špecifiká a odlišnosti, ktoré Vám v cene zohľadníme. Cena je závislá od počtu dokladov za mesiac, od počtu účtovných položiek, počtu došlých a odoslaných faktúr, od počtu zamestnancov ako aj druhu podnikateľskej činnosti.
Máme vypracovaný štandartný cenník, ktorý Vám na požiadenie predložíme a vytvoríme spolu obojstranne vyhovujúci model spolupráce. Cenu je možné dohodnúť za zaúčtovanie účtovnej položky - za zápis v denníku, za faktúru, pokladničný doklad, bankový doklad a podobne, už od 0,43 eur za položku. Druhá možnosť je mesačný paušál za vedenie účtovníctva . V tomto prípade sa cena pohybuje od 65 eur za mesiac.
Máme záujem sa s každým klientom dohodnúť ku vzájomnej spokojnosti.