Jednoduché účtovníctvo

Pre našich klientov sme pripravili komplexný balík služieb, ktorý obsahuje :

 • zavedenie účtovníctva
 • kniha pokladne
 • peňažný denník
 • kniha záväzkov
 • kniha pohľadávok
 • tvorba príkazov na úhradu
 • evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku
 • evidencia drobného majetku
 • kompletné spracovanie mzdovej agendy
 • spracovanie mesačných výkazov
 • priebežné informácie o hospodárskom výsledku firmy

Pre plátcov DPH je naviac :

 • spracovanie akontrola všetkých dokladov vstupujúcich do DPH
 • vypracovanie daňového priznania pre DPH mesačne , alebo štvrťročne

Pre jednoduchšiu orientáciu sme pre našich klientov pripravili komplexné balíky skužieb :

 • ekonomické poradenstvo
 • právne poradenstvo
 • mzdové poradenstvo
 • informácie o nových legislatívnych zmenách