Logo S3

Ceny ekonomického systému Money S3

Money S3 je ponúkaný vo forme cenovo zvýhodnených kompletov, ktoré vyhovujú konkrétnym potrebám zákazníkov. Výhodou Money S3 je možnosť jeho postupného rozširovania. Je možné ako plynulé rozšírenie počtu licencií na viac počítačov, tak aj možnosť zakúpiť si menej náročný komplet a neskôr zakúpiť za rozdiel cien komplet vyšší (vrátane rozdieliu cien ďaľších licencií).

Money S3 – zvýhodnené verzie s obmedzeným počtom záznamov

Komplet Obsahuje Cena bez DPH
Money S3 Štart * Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, adresár, fakturáciu, sklady (A+B), objednávky, mzdy, homebanking, kniha jázd, editor formulárov, internetové obchody a ďaľšie. Bezplatne
Money S3 Lite ** Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, adresár, fakturáciu, sklady (B), objednávky, mzdy (40 miezd ročne), homebanking, kniha jázd, editor formulárov, internetové obchody a ďaľšie. 99 eur / 2982 Sk

Money S3 – komplety pre jednoduché účtovníctvo

Komplet Obsahuje Cena bez DPH
Money S3 MiniJednoduché účtovníctvo, adresár, fakturácia, homebanking, kniha jázd, editor formulárov a ďaľšie. 59 eur / 1777 Sk
Money S3 StandardJednoduché účtovníctvo, adresár, fakturácia, mzdy (malé), homebanking, kniha jázd, editor formulárov a ďaľšie. 169 eur / 5091 Sk
Money S3 Small BusinessJednoduché účtovníctvo, adresár, fakturácia, homebanking, sklady (B), objednávky, kniha jázd, editor formulárov, internetové obchody a ďaľšie. 239 eur / 7200 Sk
Money S3 BusinessJednoduché účtovníctvo, adresár, fakturácia, sklady (B), objednávky, mzdy do 25 zamestnancov, homebanking, kniha jázd, editor formulárov, internetové obchody a ďaľšie. 299 eur / 9008 Sk

Money S3 – komplety pre podvojné účtovníctvo

Komplet Obsahuje Cena bez DPH
Money S3 OfficeJednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, adresár, fakturácia, mzdy do 25 zamestnancov, homebanking, kniha jázd, editor formulárov a ďaľšie.329 eur / 99911 Sk
Money S3 StoreJednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, adresár, fakturácia, sklady (B), homebanking, kniha jázd, editor formulárov, internetové obchody a ďalšie.399 eur / 12020 Sk
Money S3 ProfessionalJednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, adresár, fakturácia, sklady (B), objednávky, mzdy do 25 zamestnancov, homebanking, kniha jázd, editor formulárov, internetové obchody a ďaľšie. 499 eur / 15033 Sk
Money S3 PremiumJednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, adresár, fakturácia, sklady (A+B), objednávky, neobmedzené mzdy, homebanking, kniha jázd, editor formulárov, internetové obchody a ďaľšie. 799 eur / 24017 Sk

Money S3 – licencie pre prevádzku na ďaľších počítačoch

Každé Money S3 je schopné prevádzky na toľkých počítačoch, pre koľko je zakúpená licencia. Licencie sú chránené tzv. kľúčmi, ktoré zabezpečujú že Money S3 je možné prevádzkovať iba na tom počítači (počítačovej sieti), ktorý má nainštalovaný zodpovedajúci kľúč. Jedna licencia je vždy súčasťou základného kompletu, ďaľšie je možné dokúpiť.

Komplet Cena bez DPH
Money S3 Lite59 eur / 1777 Sk
Money S3 Mini39 eur / 1175 Sk
Money S3 Standard99 eur / 2982 Sk
Money S3 Small Business139 eur / 4188 Sk
Money S3 Business159 eur / 4790 Sk
Money S3 Office139 eur / 4188 Sk
Money S3 Store159 eur / 4790 Sk
Money S3 Professional199 eur / 5995 Sk
Money S3 Premium279 eur / 8405 Sk

Money S3 – ročná legislatívna aktualizácia

Vďaka Aktualizácii je Váš ekonomický systém udržovaný v správnej legislatíve rok za rokom, bez veľkých finančných skokov v podobe potreby zakúpenia upgrade z verzie na verziu. Cena je teda prehľadne rozdelená do celého obdobia používania ekonomicého systému. Prvý kalendárny rok máte Aktualizáciu zdarma a ďalšie roky sú spoplatňované s ohľadom na konkrétny komplet.

Komplet Cena za druhý a ďaľší
rok bez DPH
Money S3 Lite, Mini, Small Business32,86 eur / 990 Sk
Money S3 Business, Office, Standard, Money S3 Store59,42 eur / 1790 Sk
Money S3 Professional, Premium95,93 eur / 2890 Sk
Každá ďaľšia licencia ľubovoľného kompletu12,95/19,58 eur / 390/590Sk

Cenové zvýhodnenie pre špecializované skupiny: 30% až 90%

Pre školy, daňových poradcov, účtovné firmy a neziskové organizácie ponúkame výrazné cenové zvýhodnenie na vybrané komplety. Podrobné informácie nájdete na stránke s prehľadmi kompletov Money S3

Ďalšie moduly Money S3

Zákazníci majú možnosť si svoj komplet Money S3 (okrem kompletu Lite) rozšíriť o nasledovné moduly:

Modul Cena
Rozšírenie miezd z 25 na 50 zamestnancovRozšírenie z 26 nad 50 zamestnancov199 eur / 5995 Sk
Rozšírenie z 26 nad 50 zamestnancov399 eur / 12020 Sk
Rozšírenie skladu B na sklad typu A399 eur / 12020 Sk
Aktívne saldo100 eur / 3013 Sk
XML Data Exchange200 eur / 6025 Sk
Rozšírenie Money S3 Kasa Standard na Professional99 eur / 2982 Sk

Rozšírenie Money S3 Kasa Standard na Professional 3 000,- Sk Modul XML slúži na komunikáciu Monez S3 s inými systémami (EDI komunikácia, výmena faktúr, objednávok…) poplatok nezahŕňa ďalšie služby: vytváranie sšablón, nasadenie u zákazníka,…