Prehľad ponúkaných kompletov

Money S3 je ponúkaný vo forme cenovo zvýhodnených kompletov v troch kategóriách - pre podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a školy. V odpovedajúcej kategórii si zvoľte produkt najlepšie vyhovujúci Vašim potrebám a kliknutím na jeho názov sa presuniete na detailný popis.

Výhodou Money S3 je možnosť jeho postupného rozširovania. Je možné ako plynulé rozšírenie počtu licencií na viac počítačov, tak najskôr zakúpiť menej náročný komplet a neskôr zakúpiť za rozdiel cien kompletov na vyšší balík (vrátane rozdielu cien ďaľších licencií).

Niektoré komplety, určené pre malé a veľmi malé firmy, sú výrazne cenovo zvýhodnené a určené pre vedenie menšieho počtu dokladov. V takomto prípade venujte pozornosť verziám Money S3Start, Mini a Lite

Komplety pre podnikateľské subjekty

Jednoduché
účtovníctvo
Podvojné
účtovníctvo
SkladyMzdy
Money S3 Lite*CheckCheckCheckCheck
Money S3 MiniCheck
Money S3 StandardCheckCheck
Money S3 Small BusinessCheckCheck
Money S3 BusinessCheckCheckCheck
Money S3 OfficeCheckCheckCheck
Money S3 StoreCheckCheckCheck
Money S3 ProffesionalCheckCheckCheckCheck
Money S3 Premium*CheckCheckCheckCheck
  • balík Premium obsahuje sklady typu A a neobmedzený počet miezd
  • cenovo zvýhodnená verzie Lite je obmedzená počtom záznamov.
  • všetky uvedené komplety obsahujú naviac moduly Adresár s CRM, Majetek a odpisy, Kniha jázd, Editor formulárov a Homebanking. Voliteľne je ku kompletom možné dokúpiť moduly: Sklady typu A ( s priamym účtovaním),XML komunikácia, a rozšírenie kapacity miezd do 50, alebo nad 50 zamestnancov.

Zvýhodnená ponuka pre účtovné spoločnosti

Zľava 30 % z cien vybraných kompletov je poskytovaná účtovným spoločnostiam. Pre uznanie nároku je nutné predložiť kópiu živnosti pre poskytovanie účtovných služieb alebo audítorské osvedčenie. Zľava sa nevzťahuje na nákup ďaľších sieťových licencií.

Jednoduché
účtovníctvo
Podvojné
účtovníctvo
SkladyMzdy
Money S3 OfficeCheckCheckCheck
  • uvedený komplet obsahuje naviac moduly Adresár s CRM, Majetek a odpisy, Kniha jázd, Editor formulárov a Homebanking. Je možné si dokúpiť moduly: Sklady typu A ( s priamym účtovaním),XML komunikácia, a rozšírenie kapacity miezd do 50, alebo nad 50 zamestnancov.

Zvýhodnená ponuka pre daňových poradcov

Zľava 30 % z cien vybraných kompletov je poskytovaná daňovým poradcom. Pre uznanie nároku je potrebné sa preukázať dokladom, že zákazník je daňovým poradcom, členom komory daňových poradcov (okrúhla pečiatka). Zľava sa nevzťahuje na nákup ďaľších sieťových licencií.

Jednoduché
účtovníctvo
Podvojné
účtovníctvo
SkladyMzdy
Money S3 BusinessCheckCheckCheck
Money S3 OfficeCheckCheckCheck
Money S3 ProffesionalCheckCheckCheckCheck
Money S3 Premium*CheckCheckCheckCheck
  • balík Premium obsahuje sklady typu A a neobmedzený počet miezd
  • všetky uvedené komplety obsahujú naviac moduly Adresár s CRM, Majetek a odpisy, Kniha jázd, Editor formulárov a Homebanking. Voliteľne je ku kompletom možné dokúpiť moduly: Sklady typu A ( s priamym účtovaním),XML komunikácia, a rozšírenie kapacity miezd do 50, alebo nad 50 zamestnanco

Zvýhodnená ponuka pre neziskové a príspevkové organizácie

Zľava 50 % na vybrané komplety Money S3 je poskytovaná neziskovým organizáciám. Podmienkou pre uznanie zľavy je priloženie kópie výpisu z obchodného registra, z ktorého je jasné, že sa jedná o neziskovú organizáciu. Určené pre neziskové organizácie, ktoré používajú šesť miestnu účtovú osnovu s triedami 0,1,2,3,5,6,9 a robia výkazy Úvaha Uč NUJ 1-01 a výkaz ziskov a strát Uč. NUJ 2-01 Zľava sa nevzťahuje na nákup ďaľších sieťových licencií.

Jednoduché
účtovníctvo
Podvojné
účtovníctvo
SkladyMzdy
Money S3 Lite*CheckCheckCheckCheck
Money S3 OfficeCheckCheckCheck
Money S3 Premium*CheckCheckCheckCheck
  • cenovo zvýhodnená verzia Lite je obmedzená počtom záznamov.
  • balík Premium obsahuje sklady typu A a neobmedzený počet miezd

Zvýhodnená ponuka pre školy a vzdelávacie zariadenia

Zľava 90 % z ceny štandardného kompletu Money S3 Premium je poskytovaná na základe objednávky školského zariadenia, spadajúcého pod rezort Ministerstva školstva. Zľava sa vzťahuje iba na komplet Premium. Táto verzia je určená pre vedenie agendy školy (aj pre výukové účely) na neobmedzenom počte PC školy. Verzia Money S3 EDU je určená iba pre potreby výuky na neobmedzenom počte PC školy, od komerčných verzií je odlíšená nápisom "fiktívny" na tlačových výstupoch.

Jednoduché
účtovníctvo
Podvojné
účtovníctvo
SkladyMzdy
Money S3 Premium*CheckCheckCheckCheck
  • balík Premium obsahuje sklady typu A a neobmedzený počet miezd