Výjazdný a technický servis

Štandardná technická pomoc poskytovaná užívateľovi v jeho sídle, alebo v priestoroch SONEL na základe popisu problému zákazníkom. V bežnú alebo mimopracovnú dobu. Ceny servisných služieb sú platné podľa aktuálneho cenníka a sú poskytované v pracovných dňoch od 8:00 - do 16:30, príplatky: 50% v pracovné dni medzi 16.30-20:00, 100% v ostatných termínoch. Prepravné náklady sú účtované podľa platného cenníka. Garantovaná dostupnost:

  • Do 24 hodín každý den pre zákazníkov s aktivovanou "Servisnou zmluvou Priority".
  • Do dvoch pracovných dní pre zákazníkov s aktivovanou "Servisnou zmluvou Štandard", alebo s aktivovanou službou "Osobný konzultant".
  • Podľa osobnej dohody

Servisná zmluva

Servisná zmluva je určená pre spoločnosti, ktoré požadujú aktuálny software, individuálny prístup a 100% stav dátových súborov. Služba je poskytovaná vo dvoch variantoch – Štandard a Priority, ktoré sa líšia reakčnou dobou. Servisná zmluva zahrňuje:

  • Službu Osobný konzultant – Dostanete číslo mobilného telefónu a konzultant je Vám k dispozíci v pracovnej dobe od 8:00 do 16:30 hod pre riešenia Vašich problémov. Váš konzultant pozná situáciu vo Vašej spoločnosti a je preto schopný riešiť Vaše problémy rýchlo a efektívne. Po dohode je možné si dojednať pohotovosť konzultanta na telefóne aj v mimopracovnú dobu za poplatok.
  • Službu Údržba dát. Váš osobný konzultant Vás raz mesačne navštíví a vykoná kontrolu nastavenia a dátových súborov. V cene služby je rozsah do 3 hodín mesačne a cestovné náhrady do 25km. Pri podpise zmluvy Štandard sú návštevy vykonávané vo vopred dohodnutých intervaloch, pri zmluve Priority na zavolanie.
  • Službu Prioritný výjazdný servis. Pri podpise servisnej zmluvy Štandard garantujeme servisný zásah do dvoch pracovných dní, pri zmluvy Priority do druhého dňa.